Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

faghil
19:17
Nie zapominaj, że właściwym stanem człowieka jest wyprostowana postawa, niezłomny umysł i krok przemierzający nieograniczone obszary. Nie pozwól jego ogniowi gasnąć, iskra po iskrze, w beznadziejnych bagnach bycia „mniej więcej”, „nie całkiem”, ,jeszcze nie”, „wcale nie”. Nie pozwól, by bohater w twojej duszy zginął w samotnej tęsknocie za życiem, na które zasługiwałaś, lecz nigdy nie zdołałaś osiągnąć. Przyjrzyj się swojej drodze i naturze swojej bitwy. Świat, którego pragnęłaś, jest do zdobycia, istnieje, jest prawdziwy, jest możliwy, jest twój.
— Atlas Shrugged
Reposted byMirrrr96vaka

January 31 2012

faghil
15:18
Wojtuś grzeczny
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaEdgi Edgi

January 26 2012

faghil
21:47
Wszystko jest możliwe. Mogą Ci mówić, że masz 90% szans, 50% szans lub 1% szans, ale to Ty musisz wierzyć i walczyć.
— Lance Armstrong
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamadinsane madinsane

January 14 2012

faghil
12:39
if you need me.
Reposted fromcube cube viamuszroomz muszroomz
faghil
12:32
6326 0e6b
Reposted fromnimble nimble
faghil
12:30
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?

Marcin Świetlicki: Tak.
Reposted frometerycznie eterycznie viatsss tsss
faghil
12:29
jeśli mężczyzna płacze przez kobietę, to oznacza, że była dla niego więcej warta niż cały świat.
Reposted frommrmystery mrmystery viatazniebieskimi tazniebieskimi

January 11 2012

faghil
17:16
0371 86fc

December 18 2011

faghil
16:01
5618 72b4 500
Ålesund - Sunnmøre, Møre og Romsdal, Norway (NO)
Reposted fromsamotny-nawigator samotny-nawigator
faghil
16:00

Z jednej strony wszystko jest coraz lepsze - co tydzień nowa generacja telefonów komórkowych. Ale żeby móc się nimi posługiwać, potrzebujesz szczegółowych instrukcji. Więc czytasz instrukcje zamiast książek, a w wolnym czasie oglądasz telewizję, gdzie piękny, opalony chłopak z reklamy wykrzykuje, że jest szczęśliwy, bo ma kąpielówki firmy X.

Z rozwojem tej konsumpcyjnej, globalnej cywilizacji rośnie rzesza ludzi, którzy nie tworzą żadnych wartości. Są tylko pośrednikami, konsultantami, agentami PR. Niby masz w supermarkecie ogromny wybór, ale w rzeczywistości to jest fałszywa różnorodność.

Vaclav Havel
Reposted fromsamotny-nawigator samotny-nawigator

December 11 2011

faghil
12:35

December 10 2011

faghil
08:16
Reposted fromactionpapst actionpapst viasober sober
08:14
2173 6118
Reposted frommali-nowa mali-nowa viavaka vaka

December 08 2011

faghil
21:32
"Łatwo znaleźć składniki miłości, ale wszystko zależy od tego, jak się je miesza. Potrzeba ogromnej pracy. [...] Po pierwsze, trzeba umieć rozumieć i akceptować. Potem trzeba być najlepszym przyjacielem. Zawsze. Trzeba pracować nad pokonywaniem tego, czego w tobie nie lubi druga osoba. Potrzeba wielkiego serca, mimo że tak łatwo jest po prostu być małym człowiekiem w tak wielu sytuacjach... Czasami iskra zapalająca miłość jest z ludźmi od początku. Ale wielu tę iskrę bierze za płomień, który - jak uważają - będzie trwał wiecznie. To dlatego tak wiele ognia i żaru serc ludzkich po prostu się wypala i w końcu gaśnie. Nad prawdziwą miłością trzeba pracować diabelnie ciężko."

— Jonathan Carroll
"Śpiąc w płomieniu"
Reposted fromraczynska raczynska

December 03 2011

faghil
16:39
Od stania w miejscu niejeden zabłądził.
— Edward Stachura, Nie rozdziobią mnie kruki
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamuviell muviell
faghil
16:39
9916 5f22 500
<3
Reposted fromHedgehoginthefog Hedgehoginthefog viamuviell muviell

November 30 2011

faghil
21:13
spała wtedy, kiedy miała ochotę, i budziła się wtedy, kiedy było warto
— Muminki
faghil
21:12
7699 6183
Reposted fromayati ayati vialittlemermaid littlemermaid
faghil
21:07
5324 dfb6
Reposted frompianistka pianistka viapatidaga patidaga

November 27 2011

faghil
21:18
0493 be78 500
Los Angeles <3
Reposted fromperfectlyflawed perfectlyflawed viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl